Strandbäckens Häst&Hälsa

Forskning om ridterapi

Margareta Håkansson som forskar om husdjur och folkhälsa vid SLU i Skara säger så här:

”I skolsituationer har man främst använt djur för elever med beteendestörningar, elever med särskilda behov och elever med traumatiska upplevelser. Grupper som presterar dåligt i skolan och som lätt faller utanför ramarna socialt. Barn i riskzonen för kriminalitet liksom gatubarn har deltagit i djurassisterade aktiviteter, stärkt sitt självförtroende och återanpassats till en fungerande skolvardag. För unga lagöverträdare har djur i fängelset blivit en väg tillbaka till ett liv med minskad risk för återfall”(2007).

”För elever med särskilda behov och som behöver en lugn studiemiljö bör övervägas om en skolmiljö förstärkt med djur, i lantlig miljö, behöver skapas”(2007).

”Terapier med djur, hästar eller hundar, kan leda till ett nytt eller ett återupptaget fritidsintresse till exempel i form av att man  utövar (en eventuellt anpassad) häst-eller hundsport. Djur i terapisituationer leder därför ofta till en livsstilspåverkan. Det är inte ovanligt att den som har deltagit i ridning som terapi övergår till fritidsridning eller att den som har fått en assistanshund börjar tävla med sin hund. Fritidsintresset medför en social inkludering i samhället och en fritid som blir mer aktiv”(2008).

”Stallet är en arena för identitetsskapande med särskilda förutsättningar att lära sig ledarskap och ansvarstagande, framförallt för flickor”(Forsberg 2007).

”Forskning om empati och anknytning med djurs hjälp har sina grunder i forskning om våld mot djur och påverkan av en störd empatisk förmåga. Genom att lära barn om djur, att sköta ett djur och relatera till ett djur har den empatiska förmågan kunnat utvecklas och aggressiviteten hos tidigare förövare kunnat förändras”(Parish-Pless 2008).

”I ett program med hästunderstödd terapi för ”risk-barn” förbättrades den psykiska hälsan mest för de barn med sämst utgångsläge. Effekten var också relaterad till antal sessioner så att fler sessioner medförde ökad psykisk hälsa och bättre social funktion för barnen.”(Schultz,2007).

”Vi måste utgå ifrån barns starka sidor och intressen för att de ska bli motiverade att lära sig. Om hästar och ridning är barnens intresse så är det en utmärkt motivationsfaktor”(Tiller 2003).

Senaste kommentarer

03.01 | 18:33

Hejja hejja

11.11 | 17:22

Jättefin hemsida Inger!

11.11 | 16:22

Helt fantastisk blogg med mycket bra innehåll!

10.11 | 18:57

Ja, det är verkligen ett nyckelbehov hos oss alla, två som fyrbenta.